Ekonomjouren AB är Din naturliga samarbetspartner när det gäller ekonomitjänster.

Vi har lång erfarenhet av redovisning från små och medelstora företag, bemanning på ekonomichefsnivå i både mindre och stora företag och organisationer samt från de ofta
känsliga uppstart- eller avvecklingsfaserna.


Vänd Er till oss när Du vill anlita en ekonomibyrå med kvalitet och Du får den värdefulla kompetens och erfarenhet vi besitter och som Du kan dra nytta av.

Vi besöker gärna Ert företag kostnadsfritt för att presentera våra tjänster mera ingående och för att se vad vi kan göra för just Er. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Vi finns till för att tillgodose Dina behov!

Välkommen till oss på Ekonomjouren!

Gunnar Enell
VD

Gunnar Enell
Grundare och VD Ekonomjouren AB